Orzecznictwo

skan mózgu badany przez dwóch lekarzyPoza przyjmowaniem pacjentów i leczeniem schorzeń układu nerwowego przeprowadzamy również konsultacje neurologiczne oraz weryfikacje dla orzeczników wydających decyzje dotyczące okresowych kontroli uprawnień pracowników, badań wysokościowych, dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub pozwolenie na broń. Takie badanie obejmuje całościową ocenę stanu zdrowia, ale ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego.

W przypadku kontroli okresowych dla osób narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne, poza standardową analizą stanu zdrowia zalecane jest dodatkowe badanie neurologiczne. Podobnie sytuacja wygląda w sytuacji dopuszczenia osoby do pracy na wysokościach. Wówczas głównym zadaniem lekarza jest wykluczenie epilepsji, która mogłaby zagrażać życiu. Jeśli specjalista stwierdzi tę chorobę lub wykryje inne nieprawidłowości takie jak np. nawracające zawroty głowy, może stwierdzić, że pracownik nie jest zdolny do wykonywania tego typu pracy. Kolejną grupą, w której badanie jest rozbudowane o analizę neurologiczną, są kierowcy. Z racji tego, że osoby zajmujące się prowadzeniem pojazdu nie mogą stwarzać zagrożenia, lekarz ocenia ich koordynację ruchową i równowagę.

Również w celu uzyskania wymaganego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania oraz posługiwania się bronią palną, konieczne jest wykonanie szeregu badań, uwzględniających kompleksową ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym jednak uwzględnieniem stanu układu nerwowego. Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem specjalistycznych badań w celu wydania stosownego orzeczenia zapraszamy do kontaktu telefonicznego.