Badania i leczenie neurologiczne

pacjent z urazem kręgosłupa u lekarzaW przypadku diagnostyki neurologicznej badania wykonywane są w dwóch częściach. W pierwszej z nich przeprowadzany jest wywiad, aby zebrać podstawowe informacje na temat zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości, trybu życia, przebytych bądź aktualnych chorób, trybu życia lub zażywania leków oraz ustalam jakie występują objawy. Do najczęstszych symptomów towarzyszących chorobom neurologicznym należą zaburzenia:

 • funkcjonowania mięśni,
 • chodu i równowagi,
 • czucia w obrębie kończyn,
 • widzenia,
 • słuchu,
 • świadomości;
 • snu,
 • a także:

  • bóle i zawroty głowy,
  • drgawki,
  • problemy z mówieniem i z pamięcią.

Druga część polega na badaniu fizykalnym, podczas którego sprawdzane są inne kwestie, np. budowę ciała i odruchy fizjologiczne, do których należą:

 • sztywność mięśni karku,
 • napięcie mięśni wybranych części ciała,
 • ruchomość bierna i czynna kończyn,
 • odruchy ścięgniste,
 • badanie nerwów czaszkowych;
 • odruchy powierzchniowe, np. drażnienie krawędzi stopy;
 • badanie czucia, np. dotyku, temperatury, wibracji, itp.,
 • badanie stanu psychicznego,
 • badanie prostych czynności umysłowych, np. czytanie, liczenie, pisanie czy mowa.

W przypadku podejrzenia choroby układu nerwowego, zlecane są dodatkowe badania specjalistyczne.

 

Leczone przez nas schorzenia

Po postawieniu właściwej diagnozy indywidualnie dopasowujemy techniki do konkretnego schorzenia i przystępujemy do leczenia:

 • bólów i zawrotów głowy,
 • zespołów otępiennych,
 • zaburzeń pamięci,
 • padaczki i wielu innych stanów zaburzeń świadomości,
 • chorób naczyniowych układu nerwowego,
 • następstw udaru mózgu,
 • stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych,
 • polineuropatii,
 • choroby Parkinsona oraz innych zaburzeń pozapiramidowych,
 • bólowych zespołów korzeniowych kręgosłupa.

W przypadku niektórych chorób, takich jak zwyrodnienia kręgosłupa lub migreny, opieka neurologa w znaczącym stopniu wpływa na poprawę komfortu życia codziennego.